புதிய கத்திரி பயிர்: TNAU VRM 1

புதிய கத்திரி பயிர்: TNAU VRM 1

சிறப்பு இயல்புகள்:

  • அதிக மகசூல்
  • இலை தண்டு பகுதிகளில் முட்கள்
  • கொத்து கொத்து ஆக காய்க்கும் தன்மை
  • காய்கள் முட்டை வடிவம் கொண்டன
  • ஊதா நிற காய்களில் முனையில் சிறிது பச்சை நிறம்
  • இலை புள்ளி, வாடல் நோய், எப்பிலாகின வண்டுகளில் தாக்குதல் எதிர்ப்பு
  • வயது: 140  முதல் 150 நாட்கள்
  • பருவம்: ஆடிப்பட்டம், புரட்டாசி பட்டம், கோடை
  • மகசூல்: முதல் ஹெக்டர்
  • பயிர் இட உகந்த மாவட்டங்கள்: வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை

நன்றி: தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலை கழகம்

Check Also

கத்தரியில் காய்ப்புழுவைத் தடுக்கும் முறைகள்

தற்போதைய சூழ்நிலையில் கத்தரி தோட்டங்களை தண்டு மற்றும் காய்த்துளைப்பான் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட்டு மகசூல் இழப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பாதிக்கப்பட்ட குருத்துப் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *